SATORU SUGASHIMA

MUSTACHE 1st
SATORU SUGASHIMA

¥ 1,000

GAY’S BLOOM OUT OF SEASON
SATORU SUGASHIMA

¥ 1,080

SEX SLAVE OF BAD GUY
SATORU SUGASHIMA

¥ 800

HOW TO MAKE LAST LOVE #03 I LOVE him.
SATORU SUGASHIMA

¥ 900

HOW TO MAKE LAST LOVE #02
SATORU SUGASHIMA

¥ 900
SOLD OUT

ROKU age43 -summer-
SATORU SUGASHIMA

¥ 800¥ 750

TOKYO days
SATORU SUGASHIMA

¥ 700¥ 650

DADDIES’ DIRTY HORN
SATORU SUGASHIMA

¥ 800
SOLD OUT