BAKUDAN COMIC

TRAINING DOG
MAKOTO KAI

¥ 1,800

SLAVE DOG TETSUYA
KOMOMO SENKAN

¥ 1,400

DETECTIVE STORY
SATORU SUGASHIMA

¥ 1,400

INCEST OF FATHER AND HIS SON
NODA GAKU

¥ 2,000

REAL LOVE BATTLE
OTAKE

¥ 1,400

MALE TO MALE 11 SERENADE


¥ 1,400

ANGRY MAN / FLOWER
BANJAKU

¥ 2,000

MY TEACHER
JIRAIYA

¥ 1,000

SM COMIC ANTHOLOGY SMCA001
KOMOMO SENKAN

¥ 2,000

THE SUN’S CALLING
KOMOMO SENKAN

¥ 2,057

CONTRAIL
KOMOMO SENKAN

¥ 2,057

100 BOOGIE
KUJIRA

¥ 2,057

THE SLAVE ISLAND
JIRO TAKAHATA

¥ 2,057

ANOTHER LOVE HIKO SHORT COMICS
HIKO

¥ 2,000

PASSION BOYS!! KOJIRO SHORT COMICS
KOJIRO

¥ 2,000

KAGURAMAI
SEIZOU YEBISUBASHI x KIHIRA KAI

¥ 2,000

BODY UNDER THE CLERICAL GARB
HIKO

¥ 2,000

GYMNASTICS TEACHER - complete-
DAIGO TATSUMI

¥ 2,057

AUGUST FREELOADER vol.1
KUJIRA

¥ 2,057

MIRACLE OF LOVE
KAZUHIDE ICHIKAWA

¥ 2,057

ANGRY MAN / FLOWER
BANJAKU

¥ 2,000
SOLD OUT

THE BEST COMPLETE WORKS OF PUSUKE KUMADA 3
PUSUKE KUMADA

¥ 2,057

FIRE CODE 02
KAZUHIDE ICHIKAWA

¥ 2,057
SOLD OUT

HEART-WHOLE !!
RAIZO TAIRA

¥ 2,057

ROKU 02
SATORU SUGAJIMA

¥ 2,057

ROKU 01
SATORU SUGAJIMA

¥ 2,057

THE YOUNG CROW’S FANTACY (perfect)
TSUKASA MATSUZAKI

¥ 1,234

SPICY SQUIRT
TSUKASA MATSUZAKI

¥ 1,234

FRESH BANKER’S CROSS
TAKESHI MATSU

¥ 1,234

THE BEST COMPLETE WORKS OF PUSUKE KUMADA 2
PUSUKE KUMADA

¥ 2,000

I WANT TO UNDERSTAND YOU MORE...
MATSURI YOSHINO

¥ 946

PEEPING TRAP TENDENCY
TSUKASA MATSUZAKI

¥ 920

WILD WORLD
RAIZO TAIRA

¥ 946

FOUR SEASONS
MERU & KIHIRA KAI

¥ 946

MANLY SPIRIT
KAZUHIDE ICHIKAWA

¥ 946

FRASH
HAYUKI

¥ 980

GO FOR IT!!
TAKESHI MATSU

¥ 946¥ 780

THE YOUNG CROW'S FANTACY
TSUKASA MATSUZAKI

¥ 920

TEAM KURODA
TSUKASA MATSUZAKI

¥ 1,234

EXTRA GONG
HIRO TAIRA

¥ 1,234

A SUMMER WITH MY WATER ELF
KAZUHIDE ICHIKAWA

¥ 1,234

5 ROOM MATES (REVISED EDITION)
JIRAIYA

¥ 1,234