CHECK THE LIST OF COMIC GG >


COMIC GG 13

<ENLARGE>
ITEM CODE G000700800013
RETAIL PRICE 1,467 YEN
YOUR PRICE1,467 YEN
LABEL COMIC GG
GENRE OMINIBUS BOOK
WRITER SEIZO EBISUBASHI etc.
NOTE G-men comic anthlogy...the 13th thema is MEN AT HARD WORK!!

G-men comic anthlogy...the 13th thema is MEN AT HARD WORK!
Starring 10 mascline comics!!

SENKAN KOMOMO / HIKO / KOBINATA / OTAKE / KAZUHIDE ICHIKAWA / TERUJIRO / DAIGO TATSUMI / SATORU SUGAJIMA / TAIJI OCHITA ect...